Wystrys

  • Oyster – Grey, fresh, high quality oyster mushroom

    Wystrys - Madarch wystrys llwyd, ffres o ansawdd uchel

    Mae'r madarch wystrys, gyda'r enw Lladin Pleurotus ostreatus, yn fadarch bwytadwy cyffredin ac mae bellach yn cael ei dyfu'n fasnachol ledled y byd i gael bwyd. Gellid ei ddefnyddio ar gyfer cawliau, saladau, selsig ac ati, ac mae ei flas wedi'i ddisgrifio fel ysgafn gydag arogl bach tebyg i anis. mewn bwyd Japaneaidd, Corea a Tsieineaidd, mae'n ddanteithfwyd a oedd yn aml yn cael ei weini ar ei ben ei hun, mewn cawliau, wedi'u stwffio, neu mewn ryseitiau tro-ffrio gyda saws soi, ac mewn rhai gwledydd Ewropeaidd fel yr Almaen, Gwlad Pwyl a Tsiec, fe'i defnyddir mewn cawliau a stiwiau mewn modd tebyg i gig. Y madarch wystrys yw'r gorau wrth ei ddewis yn ifanc; wrth i'r madarch dyfu'n fwy ac yn fwy, mae'r cnawd yn mynd yn galed ac mae'r blas yn mynd yn acrid ac yn annymunol. Heblaw, y ffordd orau i storio wystrys ffres yw eu gorchuddio mewn bagiau plastig a'u rhoi mewn oergell. Yn y modd hwn, gellid ei gadw hyd at wythnos.

Anfonwch eich neges atom: