Buddion bwyta wystrys y brenin (Pleurotus eryngii)

Yn ddiweddar mae wystrys y brenin yn fwy a mwy poblogaidd yng ngwledydd Ewrop. Mae'r mwyafrif o breswylwyr yn chwilfrydig am y madarch egsotig hwn pan maen nhw'n ei weld y tro cyntaf, beth yw hwn? Sut i goginio'r brenin madarch hwn? A pha fuddion allwn ni eu cael gan wystrys y brenin? Nawr, gadewch i ni ddod i'w adnabod!

Mae wystrys y Brenin, sydd hefyd yn adnabyddus gydag enw arall Eryngii, yn fadarch cyffredin yng ngwledydd Asia fel China, Japan a De Korea. Gellid ei gadw mewn oergell hyd at bythefnos, sy'n llawer hirach na madarch eraill. Ar ôl coginio, mae ganddo flas tyner a thrwchus - fel cig i raddau, yn enwedig ar ôl coginio.

Benefits of eating king oyster(Pleurotus eryngii)2
Benefits of eating king oyster(Pleurotus eryngii)1

Mae wystrys y Brenin yn cynnwys amrywiaeth o fitaminau ac elfennau olrhain. Mae cydrannau maethol 100g pleurotus eryngii fel a ganlyn:

Carbohydradau: 8.3 g

Ffosfforws: 66 mg

Protein: 1.3 g

Sodiwm: 3.5 mg

Braster: 0.1 g

Calsiwm: 13 mg

Ffibr dietegol: 2.1 g

Magnesiwm: 9 mg

Fitamin E: 0.6 mg

Haearn: 0.5 mg

Riboflafin: 0.14 g

Manganîs: 0,04 mg

Thiamine: 0.03 mg

Copr: 0.06 mg

Asid ffolig: 42.9 ug

Sinc: 0.39 mg

Niacin: 3.68 mg

Seleniwm: 1.8 ug

Potasiwm: 242 mg

Calorïau:31 kcal

Mae buddion wystrys y brenin ar y corff dynol fel a ganlyn:
1. Gostwng lipidau gwaed, gostwng pwysedd gwaed
Gall bwyta wystrys y brenin feddalu ac amddiffyn pibellau gwaed, lleihau dyddodiad colesterol yn y gwaed, a thrwy hynny leihau lipidau gwaed a phwysedd gwaed y corff.
2. Siwgr gwaed is
Mae'r polysacaridau sydd wedi'u cynnwys yn wystrys y brenin yn cael effaith ataliol ar hyperglycemia, a all wella goddefgarwch glwcos a lleihau siwgr yn y gwaed. Felly, gall pobl ddiabetig fwyta wystrys y brenin yn gymedrol.
3. Hyrwyddo treuliad
Gall bwyta wystrys y brenin hyrwyddo secretiad asid gastrig, a thrwy hynny gyflymu treuliad bwyd, ac mae'n ddefnyddiol i bobl sy'n cronni bwyd.
4. Gwella imiwnedd
mae wystrys y brenin yn llawn protein, ac mae 18 math o asidau amino yn cael eu cynhyrchu trwy ddadelfennu ei brotein, gan gynnwys 8 math o asidau amino sy'n angenrheidiol ar gyfer y corff dynol, a'r asidau amino a gynhyrchir ar ôl dadelfennu yw prif gydrannau celloedd gwaed gwyn. a gwrthgyrff, felly gall bwyta wystrys y brenin wella imiwnedd y corff ac ymwrthedd y corff i ffactorau niweidiol allanol. Mae'n fwyd maethlon sy'n addas ar gyfer pobl â physique gwan a phobl is-iach.
5. Atal rhwymedd
mae wystrys y brenin yn llawn ffibr dietegol, a gall ffibr dietegol hyrwyddo peristalsis berfeddol a hyrwyddo carthu.
6. Colli pwysau
mae wystrys y brenin yn cynnwys calorïau is ac mae'n boblogaidd ymhlith dieters.


Amser post: Mehefin-25-2020

Anfonwch eich neges atom: